Napínače, lanové svorky a srdcovky

Napínače, lanové svorky a srdcovky

DIN ČSN ISO Název
741     Lanová svorka
6899 B     Lanová očnice
1478 SP     Napínač trubkový
1478 SP - AE     Nápinač trubkový s navařovacími konci
1480 SP     Napínač
1480 SP - AE     Napínač + 2x navařovací konce 
1480 SP - RR     Napínač   oko - oko
1480 SP - RH     Napínač   oko - hák
1480 SP - HH     Napínač   hák - hák
1480 SP - BS     Napínač + 2x listové šrouby